• 19 nov

    Støtt NMK Trøgstad med din Grasrotandel

     

    Inntekter fra NMK Trøgstads Grasrotandel finansierer NMK Trøgstad Utviklingsstipend, viaklubbens Utviklingsfond. Fondet er øremerket utviklingsstipendet. Formålet med utviklingsstipend er å bygge opp under og støtte kommende,  lovende utøvere. Stipendet gis til den – eller de – som har vist seg som god(e) ambassadør(er) for klubben, samt har en lovende fremtid innen motorsport.

    Kandidater til å motta stipendet må være medlemmer av NMK Trøgstad,  mellom 13-25 år inneværende kalenderår, og over tid ha vist progresjon og ambisjoner om å nå langt innen motorsport.

    Klubbens medlemmer kan foreslå kandidater til å motta stipendet. Forslaget leveres/sendes styret som avgjør hvem/om noen får tildelt prisen. Stipendet deles kun ut når styret mener kandidaten fyller kriteriene og således er en verdig mottaker. Styret kan på eget initiativ gi stipendet til den de mener fortjener det. Utdeling skjer en gang i året, fortrinnsvis på årsmøtet.