Trøgstad Motorsenter

3757102289_4622612a
Supermotard-@-Trogstad-Motorsenter-17sept2012-2-of-27
Trøgstad Motorsenter etter asfaltering
Gokartløp TMS
nmktrogstad.supermotard

Trøgstad Motorsenter består av klubbhus, gokart-,  og supermotardbane med tilhørende utstyrsbygg, samt Mekkegarasjen Trøgstad Motorsenter sitt verksted. Klubbhuset benyttes til møtevirksomhet og utleies til fester og merkedager. Baneanlegget har faste treningsdager for gokart, ATV og SuperMotard gjennom sesongen, samt til utleie for MC-opplæring.

Treningstider/-dager er som følger for de ulike grener:

Treningstider Trøgstad Motorsenter

Super motard

Super motard har trening hver mandag fra kl 1700 til 2100 ved på gokart-/supermotardbanen ved Trøgstad Motorsenter gjennom sesongen.

Faste treningstider for gokart gjennom sesongen (april/mai til oktober/november avhengig av temperatur- og værforhold) er onsdager kl 1700 – 2100, og lørdager kl 1000 – 1600. Avvik fra faste treningstider annonseres fortløpende på  Facebook-siden «NMK Trøgstad gokart».