Tilleggsregler kvalløp 6. Mai 2012

1. april 2012

Tilleggsregler kvalløp 6. Mai 2012

 

TILLEGGSREGLER Kvalløp Bilcross Senior/Junior til NMK’s Landsfinale

Momarken Bilbane, 6 mai 2012

 

Arrangør
:
NMK Trøgstad
Adresse
:
Postboks 46, 1860 Trøgstad
Løpets art
:
Bilcrossløp med kvalifisering til NMKs Landsfinale i Bilcross og Bilcross Junior
Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.
Arr. lis. nr.
:
ARBH 12.8755
Forsikring
:
I henhold til NBFs pålegg
Tid og sted
:
6. mai 2012, Momarken, 1850 Mysen
Tlf. stevnedagen
:

TBA

Klasser
:
Bilcross åpen, bilcross junior, inklusive debutanter og bilcross trening
Deltagere/ Lisens
:
Norske deltagere skal ha lisens se NSR § 603 pkt. 4. Førere fra andre land enn Norge, skal ha lisenser i henhold til eget lands reglement og ha med starttillatelse fra eget forbund. Utenlandske førere må følge NBFsretningslinjer for deltagelse av svenske førere i Norge. Datert 17/1-2011. link her:http://bilsport.no/uploads/2011_retnl_deltag_svenske_utovere_i_norge.pdf
Banen
:
Lengde er 840 meter. 12-14 meter bredde. 50 % asfalt og 50 % grus.
Startlangside er 200 meter
Tlf
:
Adresse
:
NMK Trøgstad, Postboks 46, 1860 Trøgstad
Jury

:
Per Nicolaysen, juryleder
Sportskomitè

Frode Krogstad, Lars-Jørgen Skogdalen, Anders Krogstad, Else Britt Halvorsen og Egil Sletner

 

Løpsleder
:
Bernt Øystein Vormeland
Sekretær
:
Else Britt Halvorsen
Teknisk kontrollant
:
John Tommy Haugland/Jan Erik Haugland
Faktadommer start

 

Martin Winberg
Påmelding
:
Elektronisk på https://www.nmktrogstad.no/ eller post til NMK Trøgstad, Postboks 46, 1860 Trøgstad, startbekreftelser kommer på vår hjemmeside etter innbetalt startkontigent.
Påmeldingsfrist
:
30. april 2012 kl. 2359, påmeldinger etter dette må betale etteranmeldingsgebyr på 50% i tillegg og må avklares med løpsledelsen.
Påmelding, se NSR § 34-44
Avbud
:
Avbud skal skje snarest, først på telefon 94427676 men må bekreftes skriftlig se NSR § 61. Faks 69 89 33 01,

E-post: ss1962@live.no

Startkontingent
:
Junior NOK 250,-, Åpen NOK 500,-, Junior trening 100,-.

Påmelding er først godkjent når innbetaling til kto. 1140.68.02681 er registrert.

Billetter
Strøm
Depot åpner
Innsjekk
:
:
:
:
Hver deltager får utdelt 3 stk billetter. Billetter skal bæres synlig hele helgen.
Det blir ikke mulig å kjøpe strøm i depotet.

Lørdag 5mai kl 1600

Lørdag 5mai kl 1600-2000 og søndag 6mai 0630-0730
Tekn. kontroll
:

Lørdag kl 1600-2000 og søndag 0630-0730

Førermøte
:

Søndag 6mai kl 0800 på startplata

Løpsavvikling
:
3 omganger à 3 runder à 6 biler.
Finaler: I alle finaler kjøres det 5 runder à 6 biler.
Antall finaler: 1-18 deltagere kjøres det 1 finale , 19-36 deltagere kjøres det 2 finaler, 37-54 deltagere kjøres det 3 finaler, 55-72 deltagere kjøres det 4 finaler, fler enn 73 deltagere kjøres det 5 finaler. Gjelder alle klasser. Og beregnes ut fra antall påmeldte ved påmeldingsfristens utløp.
Kvalifisering til finaler, den med høyest poengsum får beste plass, ved poenglikhet gjelder antall heatseire, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet gjelder resultatet i siste omgang, ved fortsatt likhet gjelder tidligere omganger suksessivt, ved fortsatt likhet foretas trekning om hvem som skal ha rangen. Trekning foretas i frammatingskøen i depotet.
1.pl 10 poeng, 2.pl 7 poeng, 3.pl 5 poeng, 4.pl 3 poeng, 5.pl 2 poeng, 6.pl
1 poeng.
Startposisjoner trekkes i frammatingskøen, i innledende omganger. Alle heat vil bli fylt opp.
Det er alternativspor på Momarken, dette skal kjøres en gang i hver omgang/finale NSR § 603 6.1
Finalerekkefølge: Henges opp på oppslagstavle
Rengjøring av hjul
Startmetode
Tyvstart
Parc Fermé
:
:
:
:
Rengjøring av dekk er lov, men kun på tvers av startplata i bakkant. Maks 2 drag, ignorering medfører startnekt.
Stående start med lyssignal og fotoceller/pinner. Startprosedyre, klarsignal fra starter, 5 sekunder, grønt lys tennes. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel. Se NSR § 603 pkt. 2.1
Ved første gangs tyvstart, markeres hvem som fikk tyvstart med flagg og hele heatet vises flagget. Ved 2 gangs tyvstart går den som tar tyvstarten ut av heatet, uavhengig av hvem som tok den første tyvstarten.
Ved utkjøring av tunnel, ta til venstre, parker på anvist plass og forlat området.
Bytting av komp
Ta bil ut av depot
:
:
Ved bytting av komplett motor og/eller gearkasse under et stevne skal teknisk kontrollant informeres før dette skjer, ellers er reparasjon fritt.
Deltagende løpsbiler kan kun tas ut av depot etter avtale med teknisk kontrollant, som skal dokumentere dette med bilde av bil og motor.
Premiering
Anbud
:
Senior blir premiert 1 tom 6 plass, junior fra 1 tom 20 plass.
Anbud skjer ved siden av seremoniplass i luker merket Anbud. Konvolutter kjøpes i servicetorget eller kioskene vis a vis.
Adgang
:
Det vil være adgangskontroll hele helgen, billetter skal bæres synlig, gjelder også førere.
Personlig utrustning:
:
Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll
Støybegrensning
Se NSR § 307 pkt. B Støymåling må påregnes
Dekk
:
Se NSR § 313 pkt 2.1
Drivstoff
:
Vanlig handelsvare se § 307 pkt q
Resultatliste og jurymeldinger
:
Slås opp på den offisielle tavla, utenfor servicetorget, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.
Reklamerett
Antidoping
:
Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene se NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. (5.000,-) Alle deltagere får utdelt ett Landskamp.no klistremerke som skal settes i frontrutens øvre kant.
Testing må kunne påregnes Eventuell kontroll varsles på førermøte og oppslagstavle. Se NSR kap. 13.
Protester
:
I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,- Depositum teknisk protest NOK 3.000,-
Appeller
:
I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-
Miljøtiltak
:
Arrangør etablerer miljøstasjon i depot, egne dunker merket spillolje benyttes. Saneringsmiddel står ved spilloljedunk Dekk, batterier eller annet farlig avfall settes i bur merket farlig avfall. Restavfall puttes i utdelt søppelsekk (fler kan fås på servicetorget) og kastes i container før avreise fra plassen. Hver og en deltager plikter å rydde sin plass før de forlater området. § 603 pkt 4.7
Tidsskjema
:
Lørdag:Depotet åpner………………..kl. 1600
Innsjekk………………………kl. 1600-2000
Teknisk kontroll……………..kl. 1600-2000
Søndag: Førermøte……………………kl. 0800
Start 1. omgang ……………kl. 0830
Pause i kirketiden

NMK Trøgstad ønsker velkommen til en flott motorsportsdag på Momarken Bilbane

Momarken Bilbane ligger inntil E18, fra Oslo følgskilting Stockholm, fra Sverige følg skilting Oslo, sydfra følg skilting Lillestrøm på Rv 22

NMK Trøgstad – en av Norges mest aktive motorklubber fyller 30 år i 2012!

By admin Bilcross Rallycross Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *