Styret

 • 09 jan

  KLUBBFEST 20.01.2018

  Det vil bli avholdt klubbfest umiddelbart etter årsmøte 2017 og premieutdeling. Meld dere på!

  By Anne-Carine Nilsen Alle Nyheter Klubbnytt Styret
 • 23 des
 • 11 feb
  Klubbens «Årsmøte 2016» avholdt 28.01.2016

  Klubbens «Årsmøte 2016» avholdt 28.01.2016

  Lørdag 28.01.2017 avholdt NMK Trøgstad «Årsmøte 2016», med påfølgende premieutdeling, utdeling av fortjenestemerker, utviklingsstipend og pris til NM-vinner. Kvelden ble avsluttet med årsfest i klubbhuset ved Trøgstad Motorsenter. Det møtte 52 medlemmer til årsmøtet.

   

  Klubbens styre for 2017 ble valgt, og består for 2017 av:

  • Morten Madsen Moe (leder)
  • Frode Krogstad (nestleder)
  • Heidi Kleppe (sekretær)
  • Ragnhild Winberg (regnskapsfører/kasserer)
  • Anne-Carine Nilsen (markedsføringsansvarlig)
  • Anders Krogstad (leder bilgruppa)
  • Terje Ruud (leder gokart)
  • Jon Grevæg (leder MC)
  • Heidi Tøndel (leder kiosk)

   

  Klubbens årsmelding oppsummerte 2016
  Planlegging av asfaltering av baneanlegget ved Trøgstad Motorsenter ble igangsatt umiddelbart etter vedtak fattet under «Årsmøte 2015», og dugnadsarbeidet startet tidlig våren 2016. Utallige dugnadstimer ble nedlagt av klubbens medlemmer som skal berømmes for både innsatsen og resultatet som er oppnådd. Gokartaktiviteten har fått et enormt løft i klubben, hvor rekruttering av barn og unge i alderen 6 til 13 år har stått for den største økningen. To treningsdager for gokart pr. uke har tiltrukket opptil 30 deltakere pr. treningsdag.

  Klubben arrangerte i juni 2016 «Landskamp.no» (bilcross/rallycross) på Momarken Bilbane, hvor det igjen ble satt flere nye rekorder, bl.a. antall deltagere var høyre enn noen gang. Siste NM-runde i rallycross ble arrangert av Indre Østfold Motorsport på Momarken Bilbane samme helg klubben arrangerte gokartløpet «Big Prize 2016» ved Trøgstad Motorsenter. Sistnevnte ble stemt frem av landets gokartutøvere til å motta «Årets Formel-K arrangørpris» under NMKs Sportsmøte i november. Klubben har avholdt treningsdager for MC-grenen Supermotard en gang pr. uke gjennom sesongen, og inntil 20 deltakere har møtt til hver treningsdag. Økonomisk sett var 2016 nok et godt år for NMK Trøgstad.

  Det ble i desember underskrevet en intensjonsavtale mellom Motorpark Indre Østfold AS (hvor NMK Trøgstad eier 33 % av aksjene) og grunneier om tomt til utvikling av baneanlegg for bilsportgrenene bilcross og rallycross.

   

  Klubbmestre etter klubbmesterskapet på Momarken Bilbane i oktober ble premiert under kvelden:
  Morten Madsen Moe (1. pl. BC senior), Sindre Madsen Moe (1. pl. BC junior), Maiken Frøshaug (1. pl. BC damer), Petter Christian Løken (1. pl. old boys) og Stene Johansen (1. pl. rallycross).

   

  Klubbens fortjenestemerker tildeles særlig fortjente medlemmer, og ble for 2016 tildelt Marianne Korterud (kiosk) og Vidar Heggelund (gokart).

  Klubbens fortjenestemerker ble tildelt Marianne Korterud og Vidar Heggelund.

   

  Utviklingsstipend
  Klubben etablerte i 2015 et utviklingsstipend. Formålet med stipendet er å bygge opp under og støtte kommende lovende utøvere. Stipendet gis til den eller de som har vist å være gode ambassadører for klubben, samt har en lovende fremtid innen motorsport. Alle medlemmer i NMK Trøgstad mellom 13 og 25 år som over tid har vist progresjon og ambisjoner om å nå langt innen motorsport, kan motta stipendet. Utviklingsstipend for 2016 ble tildelt Emil Heyerdahl (gokart), Lise Marie Sandmo (rallycross) og Dennis Moen (racing).

  Utviklingsstipend ble tildelt (fra venstre) Emil Heyerdahl, Lise Marie Sandmo og Dennis Moen.

   

  Pris til NM-vinner
  NMK Trøgstads første NM mester, ble for 22 år siden tildelt en pris for dette fra klubben. I 2016 oppnådde nok et medlem av klubben NM-tittel. Denne gang gikk prisen til Hans Jøran Østreng som innkasserte gull i NM i rallycross i september. Han mottok prisen av styreleder Morten Madsen Moe.

  Hans Jøran Østreng (t.v.) mottok pris for oppnåelse av NM-gull i rallycross i 2016 av styreleder Morten Madsen Moe.

  Kvelden ble avsluttet med middag og fest for medlemmer og funksjonærer.

  By Anne-Carine Nilsen Alle Nyheter Klubbnytt Styret
 • 12 mai
  Bli med i Borgertoget

  Bli med i Borgertoget

  NMK Trøgstad stiller i år som i fjor i borgertoget, møt opp ved paviljongen kl 15.00. Toget går straks etter programmet ved paviljongen avsluttes.

  For mer info om 17.mai feiringen i Trøgstad, klikk her.

  Vi sees :)

   

  By Martin Winberg Alle Nyheter Klubbnytt Styret
 • 06 mai
  Motorsenteret stengt uke 22-23

  Motorsenteret stengt uke 22-23

  Baneanlegget på Trøgstad Motorsenter holder stengt uke 22-23 i forbindelse med asfaltering og rehabilitering av anlegget.

  Årsmøtet 2015 vedtok i februar måned å ruste opp Trøgstad Motorsenter, fortrinnsvis ny asfalt og banemarkeringer. Asfalteringen er beregnet ferdig i uke 22 og resterende arbeid vil gjøres på dugnad i uke 23. Vi ser frem i mot ny-åpning av anlegget snarest mulig.

  Asfaltering av anlegget er en av de større arbeidene som har blitt gjort den siste tiden, høsten 2015 fikk banen også flombelysning som vil gi muligheter for økt treningstid vår og høst. I klubbhuset har 2.etg fått nytt oppusset møterom som også vil bli brukt under arrangementer på banen og møtevirksomhet ellers i året.

  Styre, NMK Trøgstad 06/05/16

   

  By Martin Winberg Alle Nyheter Klubbnytt Styret
 • 03 mai
  Innkalling til dugnad

  Innkalling til dugnad

  Styret innkaller med dette til dugnad ved Trøgstad Motorsenter 10. og 11. mai 2016 kl 1700. Det vil bli enkel servering før dugnaden igangsettes.
  Klubbhuset skal i første omgang vaskes/klargjøres/spyles for maling etter sommerferien.

  Vi håper dere tar dere tid til å stille opp for klubben disse dagene, og ønsker dere alle velkommen!

  – Styret

 • 18 mar
  Funksjonær kurs 2.april

  Funksjonær kurs 2.april

  NMK Trøgstad ber inn til funksjonærkurs 2.april kl 11.00 på Trøgstad Motorsenter med praktiserende slukkeøvelse og førstehjelp i regi Mysen og Omegn Røde Kors Hjelpekorps.

 • 07 mar
  Klubben takker sparebanken

  Klubben takker sparebanken

  NMK Trøgstad ønsker  å rette en STOR takk til vår lokale støttespiller Trøgstad Sparebank for tildeling av pengegave til drift!

   Støtten vil bli benyttet til innkjøp av utstyr til bruk under våre motorsportarrangement, og vil således komme medlemmer, funksjonærer, utøvere og publikum til gode flere år frem i tid.

  By Anne-Carine Nilsen Klubbnytt Styret
 • 09 feb
  Lovnorm for idrettslag

  Lovnorm for idrettslag

  Lovnorm for idrettslag er aktuelt på årsmøtet, det kan du lese mer om her:

  Lovnorm for idrettslag oktober 2015

  By Martin Winberg Alle Nyheter Styret
1 2 3 4