GOKART

Trøgstad Motorsenter. Foto: Tonje Opsahl

Gokartanlegget ved Trøgstad Motorsenter ble oppgradert med ny asfalt i 2016. Siden da har anlegget blitt ytterligere finpusset, med bl.a det nyeste MyLaps-tidtakingssystemet, portal, startlys, nye el-skap i depot m.m. Anlegget fremstår i dag som et flott anlegg med en utfordrende og krevende bane.

FAKTA OM GOKARTBANEN, TRØGSTAD MOTORSENTER

Banelengde: 830 meter

Banebredde: 7,5 - 8 meter

Banebredde start: 8 meter

Antall startende i innledende og finaler: 30