Bilcross

Sladd
2015-05-16 14.41.21
IMG_2874
IMG_2307
Jesper Landskamp 3
Sladdespor

Bilcross er en hastighetskonkurranse for biler på permanent bane med grus eller delvis fast dekke. Bilcross kjennetegnes ved at bilene skal være rimelige i innkjøp, og deltagerne forplikter seg til å selge bilen for en pris fastsatt i bilcrossreglementet, hvis det under et stevne kommer inn bud på bilen innen en fastsatt tidsfrist.

 

Førerlisens senior
Det kreves ikke kurs, men det kreves gyldig medlemskap i klubb tilsluttet Norges Bilsport Forbund (NBF). Kun utfylt/innsendt søknadsskjema kreves.

 

Førerlisens junior
Søker må ha bestått teori og praksis i NBF regi, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF er påkrevd. Juniorer kan løse lisens fra det kalenderåret man fyller 16 år, og man kan kjøre med junior lisens t.o.m. det kalenderåret man fyller 18 år.

 

Førerlisens junior trening
Søker må ha bestått teori og praksis i NBF regi. Kan delta fra det kalenderåret man fyller 15 år. Lisensen gjelder kun for trening, ikke løp, og deltakere til trening under løpsarrangement omfattes derfor kke av løpets tilleggsregler.

 

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg en ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren til løpet, og har det fulle ansvar for vedkommende under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde èn fører i et løp, med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens.

 

Debutant
Man kan velge å stille som debutant. Som debutant får man ingen poeng eller premie. Dette er en ordning  fortrinnsvis for nye førere og arrangøren har rett til å avvise påmeldte i debutantklassen hvis disse er erfarne bilcrossførere.

 

Engangslisens
Det kan gis anledning til å delta med engangslisens i bilcrossløp. Fører som deltar med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres, med unntak av klubbløp. Engangslisens kan kjøpes hos den enkelte arrangør, om ikke annet er opplyst i løpets tilleggsregler. Juniorer kan ikke delta på engangslisens.

 

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd bil må årskontroll og søknad skjema fremlegges. Ved fornyelse eller eierskifte av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF. Ved tap av vognlisens kreves ny årskontroll av bilen.

 

Reklamelisens
Reklamelisens for bilcross er personlig, og en engangsavgift. Utfylt søknadsskjema og kvittering på betalt avgift (må forhåndsbetales) sendes NBF. Bilcross junior er fritatt fra reklamelisens.

 

Anbud
Alle biler som benyttes i klassene bilcross åpen/senior eller dame, samt alle biler som har kvalifisert seg til juniorfinaler i løp, har man mulighet til å legge inn bud på. Anbudsrunden varer i 15 minutter etter siste finale i løpet. Ett bud koster kr 340/- + kr 10/- pr. budkonvolutt. Man kan legge inn bud på egen bil, og så mange bud man selv ønsker. Vinner man budtrekningen på en bil, betaler man kr 9 000/- til eieren av bilen og man har da bilen til odel og eie etter signering av vognlisens. Personlig kjøreutstyr som sete, sikkerhetsnett, sele, dekk/felger er ikke inkludert i prisen. Bilen skal leveres med «mistehjul», men disse er ofte av dårlig forfatning eller er ikke lovlig i løp, men kun egnet for transport av bilen hjem.

Om du ønsker ytterligere informasjon om bilcross, kan du ta kontakt med leder av bilgruppa, Anders Krogstad, tlf. 97 56 32 92.