Gokart

NMKTrøgstad02
bryntesson_nmk
IMG_0779
IMG_0736

Gokart har stått sentralt i NMK Trøgstad fra baneanlegget Trøgstad Motorsenter ble bygget. Baneanlegget har gitt klubben mulighet til å «avle» motorsportutøvere i verdensklasse, samt å arrangere en rekke prestisjefylte gokartløp. Gokartbanen ble oppgradert med nytt asfaltdekke forsommeren 2016, og fremstår nå som et fantastisk anlegg for både trening og løp.

 

Førerlisenser
Det kreves bestått teori og praksiskurs i regi av NBF, samt gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Obligatorisk anmelderlisens for ledsager kreves for utøvere inntil fylte 18 år.

 

I karting er det 5 typer lisenser:
Formel K Senior: – Fra det kalenderåret man fyller 19 år.
Formel-K Junior: – Fra det kalenderåret man fyller 13 år til ut det kalenderåret man fyller 18 år.
Rekrutt: – Fra det kalenderåret man fyller 8 år til ut det kalenderåret man fyller 12 år.
Rekrutt trening: – Fra det kalenderåret man fyller 6 år til ut det kalenderåret man fyller 7 år.
Trening: Fra det kalenderåret man fyller 8 år. Kan kun brukes til trening.

 

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens for å benytte gokarten i trening eller løp. Vognlisensen utstedes av NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kart eller eierskifte må søknadsskjema fylles ut og leveres inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan fjorårets vognlisens leveres NBF med påskrift om fornyelse.

 

Reklamelisens
Det er ingen reklameavgift på kart.

 

Treningstider gokart NMK Trøgstad
Gokart har faste treningstider onsdager kl 1700 – 2100 og lørdager kl 1000 – 1600. Avvik fra dette annonseres fortløpende i Facebook-gruppen «NMK Trøgstad gokart».

 

 

Kilde: Norges Bilsport Forbund