Rallycross

Foto:NMK Trøgstad, Arkiv
Foto: NMK Trøgstad
nmanders
nmlia

Rallycross er en hastighetskonkurranse som kjøres på tid på en lukket bane fra 950 til 1400 meter. I NMK Trøgstad er rallycrossaktiviteten stor. Vi har førere og team som presterer veldig godt nasjonalt og internasjonalt i ulike klasser. Klubben samarbeider med KNA Indre Ytre Østfold og NAF Øvre Østfold, og klubbene har  dannet Indre Østfold Motorsport som igjen er eiere og drifter Momarken Bilbane. De siste årene har IØM arrangert blant annet flere NEZ-mesterskap i rallycross, NM-runder i Rallycross og Norgescup-runder.

 

Løpsgjennomføring
Det kjøres tre innledende omganger med maksimum seks startende biler i hvert heat, der bilene starter side om side i de innledende omgangene. De innledende omganger skal kjøres på tid, og den raskeste føreren i hver omgang vil få 10 poeng, den nest raskeste 7 poeng og så videre. Den fører som har flest poeng fra to av de innledende omgangene skal ha beste startspor i A-finalen, og den med nest færrest poeng skal ha nest beste startspor og så videre.

 

Førerlisens hastighet
Ved fullført hastighetskurs (teori og praksis) blir det utstedt debutantlisens med debutantkort. Debutanter må starte i minst to approberte stevner i Norge. Som praksis godkjennes også fire fullførte bilcrossløp (siste 2 år). Stevnets juryleder skal på forhånd ha mottatt deltagerens debutantkort. Dersom kjøringen godkjennes, påfører juryleder/løpsleder debutantløpet på kortet. Det kan godkjennes to heat (påskrifter) pr. stevne. Etter fire påskrifter om godkjent debutantkjøring, sendes lisens og debutantkortet til NBF. Disse erstattes da av ordinær lisens. Det er kun kjøring i heat/finaler som godkjennes. Bakkeløp blir ikke godkjent, og en debutant kan ikke løse internasjonal lisens.

 

Rallycross junior
I rallycross junior løp kan førere delta med biler etter teknisk reglement for supernasjonal inntil 1600 ccm. Deltakere skal delta på hastighetslisens kurs, og gjennomføre praksiskjøring med instruktør fra NBF. Deltaker i rallycross junior klassen skal ved konkurranser ha med ledsager.

Fra det kalenderåret man fyller 15 år, kan man delta på organisert trening.

Fra det kalenderåret man fyller 16 år, til og med det kalenderåret man fyller 21 år,  kan man delta i konkurranse og organisert trening i juniorklassen eller klasse for biler t.o.m. 1600 ccm og 1600 – 2000 ccm.

 

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde èn fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens.

 

Vognlisens
Enhver deltagende bil må ha vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos Norges Bilsport Forbund (NBF). Ved utstedelse av vognlisens må årskontroll og søknadsskjema fremlegges.

Ved eierskifte, eller ved nybygd bil, må årskontroll leveres til NBF sammen med søknadsskjema.
Ved fornyelse av vognlisens er kun årskontrolldokumentasjon godkjent som dokumentasjon.

 

Reklamelisens
Ønskes reklame på kjøretøyet må dette angis i søknadsskjema. Reklameretten angis som en påtegning på vognlisensen.
Reklamelisensen er personlig, og  er en engangsavgift på bilen helt til det byttes eier. Ny eier må da kjøpe ny reklamerett.

 

(Kilde: Norges Bilsport Forbund)