Klubbens historie

NMK Trøgstad ble etablert 11.november 1982, med bakgrunn i oppblomstringen av bilcross-aktiviteten. Gjennom årene har mange grener innen motorsport kommet til, og pr. i dag har klubben aktive utøvere innenfor bilcross, rallycross, rally, dragracing, gokart, asfaltracing, drifting og enduro.

Klubben har «avlet» mestere i de fleste grener. Her kan nevnes europamester i dragbike, NM-mestere i flere rallycross-klasser, NEZ-mester gjennom 8 år. Klubben har også profiler på adelskalenderen til NMK, og innen gokart og RX Lites.

NMK Trøgstad eier Trøgstad Motorsenter, hvor man finner bane for gokart, fasiliteter for tohjuls-aktiviteter, «Mekkegarasjen Trøgstad Motorsenter» (mekkegarasje for ungdom), og et klubbhus. Rallycross- og bilcrossbane har vi på Momarken Bilbane, sammen med KNA og NAF.

Det første løpet på Momarken Bilbane ble arrangert i 1973, med profiler som Jackie Stewart m.fl. Vi har også arrangert EM i rallycross, og bilcrossløp med 350 deltagere. Vi arrangerte NMKs Landsfinale i 1998,  og per i dag er det bilcrossarrangementet «Landskamp.no», NM i rallycross og diverse mindre løp som kjøres på banen. Klubben ble under NMKs Sportsmøte i november 2015 tildelt NMKs Landsfinale senior som skal avholdes på Momarken Bilbane 26. august 2017.

Klubben har i alle år hatt et stort aktivitetsnivå og våre medlemmer har bemerket seg både på bane og i organisasjonslivet. Vårt seneste prosjekt er en satsing på å inkludere funksjonshemmede i motorsportmiljøet. Det er investert i utstyr for å muliggjøre dette.

NMK Trøgstad var tidlig ute med å samarbeide på tvers av organisasjoner, og dannet i 1992 Indre Østfold Motorsport, i samarbeid med NAF og KNA. Et unikt samarbeid som viser at det finnes både vilje og evne til å tenke alternativt og nytt.

Motorpark Indre Østfold AS ble stiftet 1. oktober 2014, også et samarbeid mellom overnevnte klubber. Arbeidet med planlegging av et nytt motorsportanlegg for bl.a. bilcross og rallycross ble igangsatt, og i desember 2016 ble det signert en intensjonsavtale med grunneier om kjøp av tomteareal til bygging av motorparken.

Klubben drives etter NMKs vedtekter, og har i dag ca 270 medlemmer. En stor andel er aktive, men også mange bistår som funksjonærer under arrangement og treninger. Det gjennomføres egen funksjonæropplæring som sertifiserer disse. Gjennom våre arrangement har vi høyt fokus på å ivareta våre funksjonærer på en best mulig måte, både for at de skal føle trygghet i rollen de går inn i, men også for å ta del i de sosiale sidene ved motorsport-miljøet. Det arrangeres bl.a. felles bespisning for alle funksjonærer og deltakere på fastsatte tidspunkt gjennom arrangementene for å sikre dette.

Den lange og solide erfaringen med å planlegge og gjennomføre store, vellykkede motorsportarrangement har gjennom årene mottatt en rekke utmerkelser. Klubben hviler allikevel ikke på laubærene, men setter seg alltid som mål at neste gang skal bli:

«THE BEST EVER!»