Strategi – MTM

Strategi – MTM

Visjon:
Visjonen er «å gjøre Trøgstad til landets beste på trafikksikkerhet».
Til alle som tenker at visjonen er svevende og urealistisk; hjelp oss å finne ut hvorfor Trøgstad ikke kan bli landets beste. Fjerner vi disse hindrene, er vi allerede på god vei.

Hvordan vet vi at vi har blitt landets beste?

En kontinuerlig søken etter dette svaret, gjør visjonen levende. Når hver eneste innbygger i Trøgstad har tatt utfordringen med å finne dette svaret, er målet innen rekkevidde. Vi må simpelthen i fellesskap finne ut og gjennomføre det som skal til.

Dette vil kreve et bredt og tydelig engasjement med forankring hos de som forvalter resurser på regionalt- og kanskje også nasjonalt- plan. Dette er en langsiktig strategi som starter med morgendagens voksne i Trøgstad.

Misjon:
Ungdom i alderen 15-24 år er overrepresentert i trafikkulykker. Denne gruppen utgjør bare 12 prosent av befolkningen, men utgjør 25 prosent av skadde og drepte i trafikkulykker (http://www.tryggtrafikk.no/w/Ungdom/).

Tiltakets misjon er «å gjøre veien trygg for de unge». I dette ligger ordenes direkte mening, men også en dypere betydning. Trafikksikkerhet er primært fokus og mål. Tiltaket har som konkret mål å halvere antall trafikkskadde unge i Trøgstad innen 2020 og skal strebe mot en 0-visjon.

«Veien» som misjonen refererer til, er også veien i de unges liv. Tiltaket jobber aktivt med å skape interesse for realfag som matematikk og fysikk ved å synliggjøre koblingene mellom teori og praksis. Forskning (Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden; Markussen.Red. 2010) viser at ungdommens trivsel og grad av mestring i grunnskolen er svært avgjørende for utfallet av videregående utdanning. Dette er i tråd med føringene for regional kompetanseplan.

Med fokus på individet er målet å gi brukerne bedre forutsetninger for å lykkes når de skal finne sin retning og skaffe seg en utdanning.

I et overordnet fokus er målet at ungdom ikke skal bli skadet eller drept i trafikken. Økt kompetanse- og utdannings-nivået i Trøgstad vil bidra til vekst, velferd og friske midler til ytterligere satsing på samfunn, ungdom og trafikksikkerhet.

I det daglige handler det om å gi ungdom et tilbud om et sted å være og noe interessant å drive med slik at mindre av tiden tilbringes i trafikken. I tillegg blir de tilegnet kunnskap om hvordan sikkerhet, trafikk og ansvar står i forhold til hverandre

Kjerneverdi: