MILJØ

NMK Trøgstad skal kjennetegnes ved at man tar utfordringer med motorsport og miljø på alvor. For å ivareta aktuelt lovverk og Norges Bilsportforbunds retningslinjer for bilsport og miljø, oppnevnes det ihht NSR § 31 en miljøansvarlig, og miljøtiltak kontrolleres før, under og etter arrangement.

 

Gjennom konkurranser vil det bli overvåket at alle deltakere:

  • Benytter tett presenning, unisorbmatte eller tilsvarende under konkurransekjøretøy ved service på bilen og i depot. Dekket skal være så stort at det dekker større spill, altså større enn selve konkurransebilen. Spill på dekket får ikke skylles/tømmes på andre steder enn anvist plass (miljøstasjon i depot).

  • Har tilgjengelig oppsamlingsmulighet for væsker tilstrekkelig stort for de væskemengder som finnes på kjøretøyet.

  • Benytter anvist plass for vask av kjøretøyet i depoet.

  • Øyeblikkelig informerer arrangøren om uhell/forurensing. (Dette gjøres ved henvendelse i sekretariatet).

 

 

 

Støy
For å ivareta støykrav ihht. NSR § 303, vil arrangøren under teknisk kontroll foreta støymålinger. Dette kan også bli utført via stikkprøver på enkeltkjøretøy gjennom arrangementet. Husk at max grense for støy er 100 dB.

Respektèr motorstillhet ihht. tider oppgitt i tilleggsreglene.

 

 

 

Avfall
Søppelsekker vil bli gitt til alle deltakere ved innsjekk under arrangement. Benytt disse til restavfall, og forlat baneanlegget slik den var ved ankomst.

 

Det vil – i tillegg til miljøstasjon for miljøfarlig avfall i depot – bli utplassert avfallsdunker til restavfall rundt baneområdet under arrangement.

Det er føreren/deltakeren på ethvert motorsportarrangement som har ansvaret for at teamets medlemmer, og at disse er kjent med og følger miljøreglene.