Tilleggsregler Supermotard - NMK Trøgstad

21. april 2012

Tilleggsregler Supermotard – NMK Trøgstad

Supermotardcup 5-6 Mai NMK Trøgstad

Sted: Trøgstad Motorsenter v. riksvei 22 i Trøgstad-Skjønhaug

Tid: Lørdag 5 og søndag 6 Mai.

Klasser:

* S1 – S2.Vi kjører supermotardcup i klassene S1/S2 som er slått sammen til en klasse,

* Open klasse som er fritt fra 16 år og er ment for nybegynnere og mindre erfarne førere. Fritt for sykler opp til 650cc 4 t og 500 2t.

* Junior klasse for kjøretøy 85cc 2 takt og 150cc 4 takt. 13-15 år. Disse kjører sammen med Open klasse men har egen premiering.

Arrangør: NMK Trøgstad.

Påmeldingsfrist. 20.04-2012

Funksjonærer

Nye lisens nr.

Stevneleder *

Per Ivar Lier, 90610519

Medl. Nummer

Ass. Stevneleder

Lisensnummer

Stevnesekretær

Kari Mathiassen,

Medl. Nummer

709900

Teknisk kontrollant *

Kjell Skjønnhaug, 97167594

Medl. nummer

Tidtager og måldommer

Øystein Krogstad, 92066430

Medl. Nummer

Treningsleder (ansvarlig barneidrett – Aktivitetsleder)

Depotansvarlig

Ronny Nielsen, utslipp på banen, 99040173

Baneansvarlig

Ronny Nielsen, utslipp på banen, 99040173

Presse ansvarlig

Jon Grevæg

Speaker

Miljøansvarlig

Jon Bjørnar Mathiassen, ansvar for flaggvaktene, starter

Juryen

Juryformann *

Medl. Nummer

Juryleder

Anne Martinssen, 95880610

Medl. nummer

40015906

Klubbens jurymedlem

Medl. Nummer

Jurysekretær

Medl. Nummer

 

Dato på stevnet fra:*

5/5-2011

Dato til:

6/5-2012

Innsjekk *

5-6/5 fra kl 8.00-8.45

Sted 1860 Trøgstad

Trøgstad Motorsenter

Teknisk *

5-6/5 fra kl 8.00-8.45

Sted 1860 Trøgstad

Trøgstad Motorsenter

Info fra arrangører / klubben

Depot er oppe for parkering fredag fra kl. 15.00

 

Påmelding til www.motorsportforbundet.no

http://www.motorsportforbundet.no/portal/pls/portal/docs/1/412054.PDF

 

Fungerer ikke påmelding, send påmelding til mc@spinnin-wheel.com eller ta kontakt med Jon Grevæg 91396631

 

Startnummer får du ved henvedendelse til Jon Grevæg, 91396631 mc@spinnin-wheel.com, nettsideinfo www.spinnin-wheel.com

 

Det er lagt stor vekt på at Open-klassen er for alle, vi ønsker så mange nybegynnere som mulig og ikke minst også juniorer. Du trenger ikke ha spesiell løpserfaring for å delta her.

 

Lørdag og søndag koster 750,- pr dag ! Dessverre ingen treningskjøring på fredag. Innsjekk  og teknisk sjekk kan gjøres på fredag fra kl. 18-20.

 

Lørdag kjører vi med innsjekk fra kl. 8.00 til 8.45. Trening, kval og heat starter fra kl 9.30 og kjører frem til kl 16.30. Kjører  Open-klasse som er for nybegynnere og S1/S2 som er slått sammen til en eliteklasse. Det er maks plass til 20 førere i hver gruppe. De 20 beste fra kvalheatet vil starte i eliteklassen, de øvrige starter i Open-klassen. Junior starter bakerst i Open-klassen. Om det blir mange påmeldte i juniorklassen vil det bli vurdert å kjøre denne som egen klasse og vi setter opp et nytt tidskjema.

 

Søndag har vi innsjekk og teknisk for de som ikke kjørte på lørdag fra kl. 8.00 til 8.45.  Vi kjører fra kl. 9.30 og frem til kirketid 11.00 Pause da frem til 12.30.  Kjører  Open klasse som er for nybegynnere og en S1/S2 eliteklasse. Det er maks plass til 20 førere i hver gruppe. De 20 beste fra kvalheatet vil starte i eliteklassen, de øvrige starter i Open-klassen. Junior starter bakerst i Open-klassen.

 

Det er påbudt med et brannslokkingsapparat pr. team, skal stå godt synlig.

 

Godkjent miljømatte er påbudt, ingen miljømatte, ingen kjøring ! Det vil være mulig å kjøpe miljømatte på stedet.

 

GANGFART I DEPOT, ingen rusing av motor i depot pga vi har depot utenfor støyvollen.

 

Angående støy må vi være ekstremt strenge pga banen ligger så å si i Trøgstad sentrum, maks 94 db som tilsvarer da ny orginal enduro lyddemper. Her blir det ingen nåde, for mye lyd, ingen kjøring. Er du usikker på støyen lag deg et endestykke på lyddemperen  som enkelt kan monteres om det durer for mye. Dette er kjempeviktig !

 

Ambulanse med lege finnes på arrangementet.

Nye avgifter på apell, protest og teknisk kontroll fra 2 Mai !

Apell koster 5000,- Protest 2000,- Teknisk kontroll 4000,-

 

Mere info og tilleggsregler kommer så snart dette foreligger. All ny info og oppdateringer på www.spinnin-wheel.com

 

Det er kiosksalg i klubbhuset, vafler og pølser.

 

Spørsmål kan også rettes til Jon Grevæg 91396631, mail mc@spinnin-wheel.com

 

Det er gode muligheter for camping ved gokartbanen, bra tilgang på strøm. Eventuelle overnattingsteder:

Veikroa, Momarken i Mysen tlf: 69891556

 

Vi  prøver med tre løpsheat på lørdag og to løpsheat med flere runder på søndag. Søndag er litt mere tilpasset internasjonal standard lengde på supermotardløp.

Tidskjema for Junior,Open og S1/S2

LØRDAG

Løpslengde

innsjekk

teknisk

8.00

8.45

Førermøte

9.00.

09.15.

Open-klasse

fritrening

9.30.

09.55.

S1/S2

fritrening

10.00

10.25.

Open-klasse

fritrening

10.30.

10.55.

S1/S2

fritrening

11.00

11.25.

Lunch

11.30.

12.25.

Open-klasse

kval

12.30.

12.55.

S1/S2

kval

13.00.

13.25

Open-klasse

løp 1

8 runder

13.30.

13.55.

S1/S2

løp 1

12 runder

14.00

14.25

Open-klasse

løp 2

8 runder

14.30.

14.55

S1/S2

løp 2

12 runder

15.00

15.25

Open-klasse

løp 3

8 runder

15.30.

15.55

S1/S2

løp 3

12 runder

16.00

16.25

SØNDAG

Løpslengde

Innsjekk

Teknisk

8.00

8.45

Førermøte

9.00

9.15.

Open klasse

9.30.

9.55.

S1/S2

Fritrening

10.00.

10.25.

Open-klasse

kval

10.30.

10.55.

Kirketid,lunch

11.00

12.30.

S1/S2

kval

12.30.

12.55.

Open-klasse

løp 1

10 runder

13.00

13.25

S1/S2

løp 1

15 runder

13.30

14.15

Open klasse

løp 2

10 runder

14.30

14.55

S1/S2

løp 2

15 runder

15.00

15.45

 

Supermotardcup nr 1  arrangeres i full overensstemmelse med FIMs Sporting Code (SC), NMFs nasjonale løpsreglement (NLR), grenens spesialreglement (SR), samt disse tilleggsregler som er godkjent av NMF.

Stevneleder, klubbens sikkerhetsansvarlig og NMFs representant kan til enhver tid (før og under trening og framvisning/show) kreve sikkerhetstiltak, stoppe eller forandre sikkerhetsopplegget.

Stevneleder og sikkerhetsansvarlig skal være tilstede fra treningen starter til aktiviteten er gjennomført og avsluttet.

NMF vurderer i hvert enkelt tilfelle om NMFs representant skal være tilstede eller ikke.

 

By admin Alle Nyheter Supermotard Share:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *