Indre Østfold Motorsport

NMK Trøgstad var tidlig ute med å samarbeide på tvers av organisasjoner, og dannet i 1992 Indre Østfold Motorsport. Opprettelsen av Indre Østfold Motorsport ble gjort med lik eierandel mellom klubbene NAF Øvre Østfold,  KNA Indre og Ytre Østfold og NMK Trøgstad. Samarbeidet er unikt, og viser at det finnes både vilje og evne til å tenke alternativt og nytt. Eierskap og vedlikehold av Momarken Bilbane, samt gjennomføring av ulike motorsportarrangement på baneanlegget er fokusområder for samarbeidet i Indre Østfold Motorsport.