STYRET 2020

Thomas Orderud
Thomas Orderud

Styreleder Tlf 90864208

Frode Krogstad
Frode Krogstad

Nestleder Tlf.: 94 42 76 76

Ragnhild Winberg
Ragnhild Winberg

Regnskapsfører Tlf.: 90 02 55 13

Maiken Ekelund Frøshaug
Maiken Ekelund Frøshaug

Sekretær Tlf.: 902 60 907

Anders Krogstad
Anders Krogstad

Leder bilgruppa Tlf.: 97 56 32 92

Jon Grevæg
Jon Grevæg

Leder MC Tlf.: 91 39 66 31

Glenn Martin Andresen
Glenn Martin Andresen

Leder gokart Tlf.: 951 24 666

Torfinn Strengen
Torfinn Strengen

Markedsføring/web Tlf 90028330