UTVIKLINGSSTIPEND

Formålet med NMK Trøgstad utviklingsstipend er å bygge opp under og støtte kommende, lovende utøvere. Stipendet gis til den eler de som har vist å være gode ambassadører for klubben samt har en lovende fremtid innen motorsport.

 

Alle medlemmer av NMK Trøgstad mellom 13 og 25 år som over tiden har vist progresjon og ambisjoner om å nå langt kan tildeles stipendet. Klubbens medlemmer kan foreslå kandidater til klubbens styre på epost trogstad@nmk.no. Det er NMK Trøgstads styre som avgjør hvem som skal motta stipendet, og kan på eget inititativ gi stipendet til den de mener fortjener det. Utdeling skjer fortrinnsvis på kubbens årsmøte. Stipendet tildeles kun når klubbens styre mener foreslått(e) kandidater er verdig(e) mottaker(e). Størrelsen på stipend som skal utdeles avgjøres av klubbens styre.

Det er inntekter fra Norsk Tipping sin «Grasrotandel» som finaniserer utviklingsstipendet. Midlene blir årlig avsatt på NMK Trøgstads utviklingsfond som er øremerket dette.

 

Klikk her for å se NMK Trøgstads Grasrotandel-statstikk