Søk
Close this search box.

Saksliste til årsmøte 2022

NMK Trøgstad

Sted: Trøgstad Motorsenter

Tid: 08.02.2023 kl 1830

Årsmøte 2022 avholdes Trøgstad Motorsenter 08.02.2023 kl.18.30

 

SAKSLISTE:

1.      Godkjenning av stemmeberettigede

2.      Godkjenning av innkalling og saksliste

3.      Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4.      Behandle klubbens årsmelding

5.      Behandle klubbens regnskap i revidert form

6.      Behandle forslag og saker

6.1.1.    Endringer i ansatte i klubben

6.1.2.    Vedtektsendringer – utviklingsstipend

7.      Fastsette medlemskontingent

8.      Vedta klubbens budsjett

9.      Valg av styre- og gruppemedlemmer for kommende periode

10.   Eventuelt

Velkommen!

Styret NMK Trøgstad 25.01.2023

Saker

6.1.1 Endringer i ansatte i klubben
Elisabeth Hernes trer ut av sin 20 % stilling, som driftssekretær, etter eget ønske da hun har fått full stilling i sin faste jobb.

Hun vil allikevel bistå NMK Trøgstad med regnskap og søknader om tilskudd ved behov.
Det blir fakturert etter medgåtte timer.

 

6.1.2 Utviklingsstipend

Vedtekter utviklingsstipend 2022

Formålet med NMK Trøgstad Utviklingsstipend er å bygge opp under og støtte bredden i klubben. Stipendet gis til den eller de som har vist å være gode ambassadører for klubben og har handlet iht. Fair Race prinsippene, samt har en lysende fremtid innen motorsport

Hvem kan få:  

Alle medlemmer av NMK Trøgstad mellom 10-30år.

Hvordan kunne få:  

Klubbens medlemmer kan fremstille kandidater. Forslaget sendes til styret som avgjør hvem/om noen får tildelt prisen. Styret kan på eget initiativ gi stipendet til den de mener fortjener det. Utdeling skjer en gang i året, fortrinnsvis på årsmøtet. Stipendet tildeles kun ut når styret mener det en eller flere verdige mottakere. 

Finansiering:  

Inntekter fra NMK Trøgstads Grasrotandel skal finansiere stipendet via NMK Trøgstad`s

Utviklingsfond. Fondet er øremerket dette stipendet. Det er ingen intensjon at fondet skal vokse seg stort, men tilfalle klubbens aktive i større grad.

 Om stipendet:  

Størrelsen på stipend som den enkelte mottaker vil kunne få, vil angis av det sittende styre.

Øremerkede Prosjekter:

For å sikre utvikling til «alle» bør en del av andelen hvert år tildeles øremerkede prosjekter som ivaretar rekruttering og utvikling.

  

Styrets forslag angående utviklingsstipendet

Styret forslår endring i vedtekter da vi mener det bør være mer klarhet i hvem som tildeles stipendet.

 

 Utviklingsstipend 2023

Formålet med NMK Trøgstad Utviklingsstipend er å bygge opp under og støtte lovende utøvere.

Stipendet gis til den eller de som har vist å være gode ambassadører for klubben, samt handlet iht. Fair Race prinsippene og har en lysende fremtid innen motorsport.

Hvem kan få: 

Alle medlemmer av NMK Trøgstad, mellom 10-30 år, som over tid har vist progresjon og ambisjoner om å nå langt innen motorsport.

Hvordan kunne få:

Klubbens medlemmer kan fremstille kandidater. Det skal foreligge søknad med begrunnelse og resultater. Forslaget sendes til styret som avgjør hvem som får tildelt prisen. Utdelingen skjer en gang i året, fortrinnsvis på årsmøtet. Stipendet tildeles kun ut når styret mener det er verdige mottakere.

Finansiering:

Inntekter fra NMK Trøgstads Grasrotandel skal finansiere stipendet via NMK Trøgstads Utviklingsfond. Fondet er øremerket dette stipendet. 

Om stipendet:

Størrelsen på stipend som den enkelte mottaker vil kunne få, vil angis av det sittende styre.

Øremerkede Prosjekter:

For å sikre utvikling til «alle» kan en del av andelen hvert år tildeles øremerkede prosjekter som ivaretar rekruttering og utvikling.