Søk
Close this search box.

Miljø

NMK Trøgstad skal kjennetegnes ved at man tar utfordringer med motorsport og miljø på alvor. For å ivareta aktuelt lovverk og Norges Bilsportforbunds retningslinjer for bilsport og miljø, oppnevnes det ihht NSR § 31 en miljøansvarlig, og miljøtiltak kontrolleres før, under og etter arrangement.
Gjennom konkurranser vil det bli overvåket at alle deltakere:
  • Benytter tett presenning, unisorbmatte eller tilsvarende under konkurransekjøretøy ved service på bilen og i depot. Dekket skal være så stort at det dekker større spill, altså større enn selve konkurransebilen. Spill på dekket får ikke skylles/tømmes på andre steder enn anvist plass (miljøstasjon i depot).
  • Har tilgjengelig oppsamlingsmulighet for væsker tilstrekkelig stort for de væskemengder som finnes på kjøretøyet.
  • Benytter anvist plass for vask av kjøretøyet i depoet.
  • Øyeblikkelig informerer arrangøren om uhell/forurensing. (Dette gjøres ved henvendelse i sekretariatet).

 

Støy

For å ivareta støykrav ihht. NSR § 303, vil arrangøren under teknisk kontroll foreta støymålinger. Dette kan også bli utført via stikkprøver på enkeltkjøretøy gjennom arrangementet. Husk at max grense for støy er 100 dB.

​Respektèr motorstillhet ihht. tider oppgitt i tilleggsreglene.

Avfall

Søppelsekker vil bli gitt til alle deltakere ved innsjekk under arrangement. Benytt disse til restavfall, og forlat baneanlegget slik den var ved ankomst.

Det vil – i tillegg til miljøstasjon for miljøfarlig avfall i depot – bli utplassert avfallsdunker til restavfall rundt baneområdet under arrangement.

​Det er føreren/deltakeren på ethvert motorsportarrangement som har ansvaret for at teamets medlemmer, og at disse er kjent med og følger miljøreglene.