Søk
Close this search box.

Stipend fra Indre Østfold Idrettsråd

Det er nå åpent for å søke stipend fra Idrettsrådet. Stipendet tildeles privatpersoner til innkjøp av utstyr, dekking av treningsleir, cup, samlinger ol.

Søknad:
• Alle søknader skal sendes inn skriftlig på e-post til dagligleder@ioir.no.
• Søker må være forelder, foresatt eller myndighetsperson for utøver.
• Utøver må være bosatt og ha registrert adresse i Indre Østfold kommune.
• Alder på utøver må være innenfor 6-24 år på søknadstidspunktet.
• Stipendet er behovsprøvet.

Søknaden må inneholde:
• Navn på søker.
• Registrert bostedsadresse på søker.
• Telefonnummer til søker.
• Alder og fødselsdato på utøver.
• Registrert bostedsadresse på utøver.
• Hvilken idrett det ønskes utstyr til.
• Bakgrunn for søknad.
• Pris på utstyr eller pris på treningsleir/samling/cup.
• Evt. klubbtilhørighet utøver har.
• Hvilken butikk utstyr ønskes kjøpt i.
• Årlig nettolønn totalt på husholdning. (lønn etter skatt).
Indre Østfold Idrettsråd forbeholder seg ved behov, retten til å innhente flere opplysninger fra søker.

Generelt om stipendet:
• Utøvere over 18 år kan søke selv.
• Sensitiv informasjon skal ikke sendes, om det ikke har direkte tilknytning til utøver.
• Klubb behøver ikke være tilknyttet Norges Idrettsforbund.
• Det kan søkes utstyr til uorganisert idrett.
• Stipendet skal ikke erstatte vanlig dugnad for innhenting av midler.
• Mottaker av søknad har taushetsplikt.
• Det utbetales ikke kontanter eller overføres penger til privat konto.
• Ved betaling av cup/treningsleir etc. er det kun fremtidige arrangement som kan dekkes. Allerede gjennomført cup/treningsleir etc. dekkes ikke.
• Det er kun ubetalte fakturaer for overnevnte punkt som dekkes.
• Søker får kun godkjent 2 søknader pr. utøver pr. år. Det kan sendes maksimalt 4 søknader pr. utøver pr. år.
• Ved mottatt gavekort må søker sende inn kvittering etter handel. Ved mislighold av dette, må stipendet tilbakebetales i sin helhet.
• Det er forbudt å videreselge mottatt utstyr. Utstyr skal arves/gis videre, evt. gis til utlånssentralene. Ved misbruk må stipendet tilbakebetales i sin helhet.

Svar/klagefrist:
• Svarfrist 14 arbeidsdager. Søknader som leveres i ferietid behandles påfølgende måned.
• IØ Idrettsråd nedsetter et utvalg som vurderer søknader. Medlemmer av dette utvalget er styremedlemmer i IØ Idrettsråd.
• Utvalget kan rådføre seg med IØ kommune, NAV eller andre offentlige instanser.
• Utvalget står fritt til å avslå søknader som menes ikke er reelle eller relevante.
• Klagefrist 14 arbeidsdager etter mottatt svar. Utvalget behandler kun 1 klage pr. søknad. Utvalget svar er endelig.
• Ved mislighold eller brudd på kriterier, kan søker/utøver miste retten til å søke i ett kalenderår, etter innsendt søknadsdato.

Hva kan dekkes:
• Personlig utstyr til utøver.
• Sportsutstyr til aktivitet i skoletid (kontinuerlig).
• Basisutstyr/sikkerhetsutstyr, herunder utstyr til dyr (heste- og hundesport eller annet).
• Nødvendig tilpassing av utstyr til utøver, som ikke dekkes av det offentlige.
• Utstyr må kunne knyttes direkte til utøvelse av idrett/aktivitet.
• Treningsleir, cup, samlinger.
• IØ Idrettsråd kan også delfinansiere ved store kostnader.

Hva dekkes ikke:
• Innkjøp av transport/bil.
• Medlems- eller treningsavgifter.
• Ukentlige treninger.
• Bensinpenger.
• Reise til og fra trening.
• Lommepenger.
• Veterinær/hovslager/utstyrstilpassing til dyr.
• Dyrefôr.
• Utstyr til klubb/lag.
• Utstyr til engangs aktivitet. Dette kan lånes hos utlånssentraler.
• Reise og opphold for foreldre/foresatte eller ansvarlig ved treningsleir, cup etc.

Indre Østfold forbeholder seg retten til å endre kriterier uten forvarsel.

Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med daglig leder i Indre Østfold Idrettsråd:
Tlf: 93414482
Epost: dagligleder@ioir.no

Share:

More Posts

Elektrisk dag på Trøgstad motorsenter

Elektrisk dag på Trøgstad motorsenter! NMK Trøgstad og Norges bilsportforbund arrangerer testkjøring og seminar om elektrisk racingkart (ekart) lørdag 29. juni 2024. Har du førerlisens

Innkalling til årsmøte 2023

Årsmøte 2023 avholdes på Trøgstad Motorsenter 28.02.2024 kl. 18:30. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til nestleder Heidi Engsvik på mail nestleder@nmktrogstad.no.

kontor-til-utleie1

Kontorlokaler til utleie

Kontorlokaler til leie Vi har kontorlokaler ledig for omgående utleie inkludert strøm og felleskostnader. Kan kundetilpasses og oppgraderes etter ønske og behov. Lokalene ligger på

Send Us A Message